วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

การเคลื่อนที่แบบหมุน และซิมเปิลฮาร์มอนิก

การเคลื่อนที่แบบหมุน  และซิมเปิลฮาร์มอนิก

--
ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น