วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

ข้อสอบเรื่อง คำราชาศัพท์

ข้อสอบเรื่อง คำราชาศัพท์

 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดกล่าวถึงคำราชาศัพท์ถูกต้องที่สุด

 1. ถ้อยคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์  2. ข้อความที่ใข้กับพระราชวงศ์

 3. ภาษาที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานนะของบุคคล  4. คำสุภาพที่ใช้ยกย่องบุคคลในสังคม

เฉลย 3

 

2. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ผิด

 1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินโดยพระที่นั่ง

 2. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงวางพวงมาลา

 

แล้วจุดธูปเทียนถวายสักการะ

 3. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอินเดีย

 4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระบัญชาเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม

เฉลย 4

 

3. ข้อใดเป็นคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระราชวงศ์ในฐานันดรศักดิ์ที่ต่ำกว่าข้ออื่น

 1. พระราชบัญชา  2. พระราชบัณฑูร

 3. พระราชเสาวนีย์  4. พระราชโองการ

 

เฉลย 1

 

4. ข้อใดเป็นคำราชาศัพท์ทุกคำ

 1. เส้นพระเจ้า ทรงกลด ประพาส  2. พระโขนง พระที่ พระสาง

 3. พระเครื่อง โปรด เสวย  4. เรือนต้น คลุมบรรทม ทรงปืน

เฉลย 4

 

5. ข้อใดมีคำสามัญรวมอยู่

 1. ทรงกราบ ประทับ ผนวช  2. กราบทูล พลับพลา พระยอด

 3. บรรทมตื่น สรงน้ำ เกศากันต์  4. พระสังวาล ทวาร น้ำจัณฑ์

เฉลย 4

 

6. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

 1. หม่อมเจ้าธานีทรงม้ายามเช้า

 2. สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้าฯ ทรงประทับรถม้า

 3. พระนางเจ้าฯ พระราชเทวีทรงโสมนัส

 4. พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงผนวช

เฉลย 2

7. "พระภิกษุสงฆ์บอกพระเจ้าแผ่นดิน" ควรใช้คำว่าอย่างไร

 1. ทูลรายงาน  2. ถวายพระพร

 3. กราบทูล  4. สนองรับสั่ง

เฉลย 2

 

8. ข้อใดมิได้หมายถึงหน้าต่าง

 1. พระแกล  2. พระบัญชร

 3. สีหบัญชร  4. พระทวาร

เฉลย 4

 

9. "พนักงานตั้งเครื่องในห้องส่วนพระองค์" คำที่ขีดเส้นไต้หมายถึงสิ่งใด

 1. เครื่องแต่งกาย  2. อาหาร

 3. หนังสือ  4. อาภรณ์

 

เฉลย 2

 

10. ข้อใดไม่มีคำราชาศัพท์ประเภทคำสรรพนามขานรับ

 1. ข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดำเนินการเอง พระพุทธเจ้าข้า

 2. ใต้ฝ่าพระบาทจะเสด็จตลาดนัดยามเช้าวันไหนกระหม่อม

 3. ขอเดชะ ข้าพระพระพุทธเจ้าขอเบิกตัวผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินดังนี้

 4. พระอาญาไม่พ้นเกล้าฯ ข้าพระพุทธเจ้าจำต้องกราบทูลในสิ่งที่ไม่บังควร พระพุทธเจ้าข้า

เฉลย 3

11. "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จแปรพระราชฐาน พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์" คำที่ขีดเส้นใต้หมายความว่าอย่างไร

 1. ไปพักผ่อน  2. ท่องเที่ยว

 3. ย้ายไปชั่วคราว  4. เปลี่ยนภูมิลำเนา

เฉลย 1

 

12. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ที่พิมพ์ตัวหนาผิด

 1. หม่อมเจ้าสกุณาทรงรับสั่งถึงพระสหาย

 2. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร พอพระทัยช่อดอกไม้

 3. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระอนุชา ทิวงคต ในต่างประเทศ

 4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระบรมราชสมภพ ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

เฉลย 1

13. ข้อใดมีคำสรรพนามราชาศัพท์ครบทั้ง 3 ชนิด คือสรรพนามบุรุษที่ 1 , 2 และคำขานรับ

 1. เกล้ากระหม่อม หม่อมฉัน เพคะ  2. ข้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าข้า ฝ่าพระบาท

 3. กระหม่อม เกล้ากระหม่อม เพคะ  4. ใต้ฝ่าพระบาท หม่อมเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า

เฉลย 2

14. คำราชาศัพท์ในข้อใดที่เป็นทั้งคำพ้องรูปและพ้องเสียง

 1. กระหม่อม  2. สมเด็จ

 3. สรง  4. โปรด

เฉลย 1

15. คำราชาศัพท์ในข้อใดที่ใช้กับบุคลที่มีฐานะสูงที่สุด

 1. ประสูติ  2. ตรัส

 3. สวรรคต  4. พอพระทัย

 

เฉลย 3

16. คำกริยาที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วจะไม่ใช้ "ทรง" นำหน้า ยกเว้นคำกริยาราชาศัพท์ในข้อใด

 1. รับสั่ง  2. ผนวช

 3. สรง  4. โปรด

เฉลย 3

 

17. ข้อใดมีคำกริยาราชาศัพท์รวมอยู่ด้วย

 1.คลุมพระบรรทม เครื่องต้นหวาน ผ้าซับพระองค์

 2. ถุงพระบาท ห้องทรงพระอักษร เครื่องพระสำอางค์

 3. ฉลองพระองค์ รัดพระองค์ พระสุธารสชา

 4. ลาดพระบาท สิ้นชีพิตักษัย เส้นพระเจ้า

เฉลย 4

18. "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ทรงใช้ช้อนเสวยพระกระยาหาร"

 1. นารายณ์พระหัตถ์  2. ฉลองพระหัตถ์

 3. ธารพระกร  4. พระแสงกัสสะ

เฉลย 2

19. "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหทัยเปรมปรีด์ประชวรปวดที่ ตะโพก ตัก และเลือดประจำเดือนมามากผิดปกติ" คำที่ขีดเส้นใต้ควรเปลี่ยนเป็นคำราชาศัพท์ใด

 1. พระเขนย พระบังคมหนัก พระเสโท

 2. พระชิวหา พระมัสสุ พระโลหิต

 3. พระโสณี พระเพลา พระอุหลบ

 4. พระนาภี พระอุกร พระบุพโพ

เฉลย 4

20. ข้ดใดใช้คำว่า "เครื่องต้น" ผิด

 1. เสวยเครื่องต้นยามเช้า

 2. ทรงเครื่องต้นเวลาเสด็จประพาส

 3. โปรดทรงใช้เครื่องต้นหลายประเภท

 4. ประทับในเครื่องต้นจนถึงริมทะเล

 

เฉลย 4

 

 

 

 


--

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ 
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น