วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

การหมุน


 1. หน่วยของทอร์ก คือ


ส่วนบนของฟอร์ม

http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif นิวตัน/เมตร
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif นิวตัน, เมตร
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif กิโลกรัม/เมตร2
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif กิโลกรัม/เมตร

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/sol.jpg

ส่วนล่างของฟอร์ม

2. ปริมาณใดต่อไปนี้แตกต่างกับปริมาณในข้ออื่น ๆ

ส่วนบนของฟอร์ม

http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif ทอร์ก
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif ความเร็วเชิงมุม
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif โมเมนต์ความเฉื่อย
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif โมเมนตัมเชิงมุม

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/sol.jpg

ส่วนล่างของฟอร์ม

3. ปริมาณใดมีทิศทางเดียวกับความเร็วเชิงมุม

ส่วนบนของฟอร์ม

http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif ความเร่งเชิงมุม
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif โมเมนต์ความเฉื่อย
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif ทอร์ก 
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif โมเมนตัมเชิงมุม

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/sol.jpg

ส่วนล่างของฟอร์ม

4. เมื่อนำวัตถุผูกเชือกแล้วเหวี่ยงให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบระดับด้วยอัตราเร็วคงที่ ข้อความใดกล่าวถูกต้อง 

ส่วนบนของฟอร์ม

http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif โมเมนตัมเชิงเส้นและโมเมนตัมเชิงมุมมีค่าคงที่
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif โมเมนตัมเชิงเส้นคงที่แต่โมเมนตัมเชิงมุมเปลี่ยนแปลง
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif โมเมนตัมเชิงเส้นเปลี่ยนแปลง แต่โมเมนตัมเชิงมุมคงที่
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif โมเมนตัมเชิงเส้นและโมเมนตัมเชิงมุมต่างมีค่าเปลี่ยนแปลง

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/sol.jpg

ส่วนล่างของฟอร์ม

5. ล้อจักรยานมีรัศมี 20 เซนติเมตร เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 5 เมตร/วินาที จะมีอัตราเร็วเชิงมุมกี่เรเดียน/วินาที

ส่วนบนของฟอร์ม

http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif 25
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif 50
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif 75
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif 100

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/sol.jpg

ส่วนล่างของฟอร์ม

6. ใบพัดลมเครื่องหนึ่งหมุนด้วยอัตรา 600 รอบ/นาที ในเวลา 5 วินาที จากหยุดนิ่ง จงหาความเร่งเชิงมุมของใบพัดลมนี้

ส่วนบนของฟอร์ม

http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif 2 prad/s2
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif 4 prad/s2
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif 8 prad/s2
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif 16 prad/s2

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/sol.jpg

ส่วนล่างของฟอร์ม

7. มอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องหนึ่งถูกเร่งจากหยุดนิ่งด้วยความเร่ง 10 รอบ/วินาที2 จงหาว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะหมุนด้วยอัตราเร็ว 900 รอบ/นาที

ส่วนบนของฟอร์ม

http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif 0.5 วินาที
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif 1.0 วินาที
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif 1.5 วินาที
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif 2.0 วินาที

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/sol.jpg

ส่วนล่างของฟอร์ม

8.วัตถุมวล m มีโมเมนต์ความเฉื่อย I และมีโมเมนตัมเชิงมุม L จะมีพลังงานจลน์เนื่องจากการหมุนเป็น

ส่วนบนของฟอร์ม

http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gifhttp://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/Image29.gif 
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gifhttp://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/Image30.gif
 
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gifhttp://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/Image31.gif
 
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gifhttp://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/Image32.gif
 

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/sol.jpg

ส่วนล่างของฟอร์ม

9.ท่อทรงกระบอกกลวงกลิ้งไปตามพื้นระดับโดยไม่ไถล จงหาอัตราส่วนระหว่างพลังงานจลน์ของการหมุนต่อพลังงานจลน์ของการเลื่อนตำแหน่ง (I ทรงกระบอก = mr2)

ส่วนบนของฟอร์ม

http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif 1/2
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif 1
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif 2
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif 4

ส่วนล่างของฟอร์ม

ส่วนบนของฟอร์ม

http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/sol.jpg

ส่วนล่างของฟอร์ม

10. จงหาทอร์กที่ใช้ในการทำให้จานกลมที่มีโมเมนต์ความเฉื่อย 20 กิโลกรัม . เมตร2 เริ่มหมุนจากหยุดนิ่งจนกระทั่งมีอัตราเร็ว 420 รอบ/นาที ใน 10 วินาที

ส่วนบนของฟอร์ม

http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif 11 นิวตัน . เมตร
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif 22 นิวตัน . เมตร
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif 44 นิวตัน . เมตร
http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/physics1/rotation/images/buttons/lighted_mini.gif 88 นิวตัน . เมตร

ส่วนล่างของฟอร์ม

 


*


**
( *,**)
(
)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น