วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

ข้อสอบวัดความรู้

ข้อสอบวัดความรู้

ค่าย Cyber Camp 3 ตอน "มหาสารคาม มาหาสาระคอม"

ณ โรงเรียน โกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 25 ตุลาคม 2547

โดย ชมรมอินเทอร์เน็ต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำอธิบาย

 

1.       ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ตอน

ตอนที่  1  ให้น้อง ๆ กากบาท (X) ลงในกระดาษคำตอบ

ตอนที่  2  ให้น้อง ๆ เขียนคำตอบลงไปที่ด้านหลังกระดาษคำตอบ

2.       ข้อสอบมีทั้งหมด  66  ข้อ  พี่ให้เวลาน้องทำข้อสอบตั้ง  2  ชั่วโมงแน่ะ

3.       ห้ามลอกกันนะคะ ถ้าพวกพี่จับได้จะโกรธจริง ๆ ด้วย พี่ ๆ เชื่อว่าน้อง ๆ ทุกคนทำได้

4.       ถ้าน้อง ๆ มีปัญหาสงสัยอะไรให้ยกมือถามพี่ที่คุมสอบนะคะ

5.       ไม่ต้องเครียดนะคะว่าจะได้คะแนนไม่ดี พี่ ๆ แค่อยากรู้ว่า น้อง ๆ เรียนแล้วเป็นอย่างไรบ้าง

 

 

----------------------------------------

 

 

 

ชื่อ……………………………..….นามสกุล………………..………….ชื่อเล่น…………………..

 

ชั้น……………โรงเรียน…………………………….………….ชื่อบ้าน……………………..

 

 

 

 

 

สำหรับผู้ตรวจข้อสอบ

 

ตอนที่  1

(คะแนน)

ตอนที่  2

(คะแนน)

รวม

(คะแนน)

 

 

 

 

วิชา Windows

1.       ถ้า file เปรียบเหมือนดินสอ แล้ว folder เปรียบเหมือนอะไร

ก.       ไส้ดินสอ                                .   ยางลบ                              .    กล่องดินสอ                   .    ปากกา

2.       วิธีการปิดเครื่องที่ถูกวิธีควรทำอย่างไร

ก.       ปิดหน้าจอก่อนทุกครั้ง                                                         .    Shut down

.    Log off                                                                                    .    เปิด notepad ขึ้นมาบันทึกข้อมูล

3.       ถ้าน้องๆ เปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งเอาไว้นานๆ แล้วเกิดมีภาพวิ่งไปวิ่งมาเต็มหน้าจอ น้องควรทำอย่างไร

ก.      ตกใจรีบปิดคอมพิวเตอร์ก่อน

ข.      ไม่เห็นต้องตกใจเลย ภาพที่วิ่งไปวิ่งมาก็คือ โปรแกรมภาพพักหน้าจอของ windows นั่นเอง

แค่ขยับเม้าส์นิดเดียว ภาพนี้ก็หายไป แล้วก็ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ตามปกติแล้ว

ค.      แย่แล้วคอมพิวเตอร์โดนไวรัสแน่ ๆ เลย

ง.       เครื่องแฮงค์ ต้อง restart ก่อนก็จะหาย

4.       การเข้าไปใน properties เพื่อเปลี่ยน wallpaper หน้าจอคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนเป็นอย่างไร

ก.       คลิกขวาที่ Desktop > Start > Desktop                             .    Start > Properties > Desktop

.    Start > Desktop > Properties                                            .    คลิกขวาที่ Desktop > Properties > Desktop

5.       เมื่อเรากด Delete งานของเราแล้ว เราสามารถไปกู้คืนมาได้จากที่ใด

ก.       Recycle Bin                                                                          .    Accessories

.    Programs                                                                              .    Windows Explorer

วิชา อุปกรณ์

6.       ข้อใดถูกต้อง

ก.       CD-R อ่านได้เท่านั้น                                                             .    CD-R บันทึกได้เท่านั้น

.    CD-RW อ่านและเขียนได้ด้วย                                              .    CD-RW บันทึกข้อมูลได้มากกว่า

7.       กล้องดิจิตอลต่างจากกล้องใช้ฟิล์มอย่างไร

ก.      ราคากล้องถูกกว่ากล้องใช้ฟิล์ม

ข.      ถ่ายรูปได้ไม่อั้น แถมภาพสวยกว่า อยากได้รูปไหนค่อยสั่งอัดก็ยังได้

ค.      เก๋ไก๋ และแข็งแรงทนทาน ตกหลายครั้งก็ไม่พัง ทำจากวัสดุกันกระแทกอย่างดี

ง.       ถ่ายปุ๊บ มีรูปภาพออกมาให้ดูได้เลย ไม่ต้องไปอัดที่ร้าน

8.       "ฉายภาพได้ใหญ่มาก มักใช้ในการเรียนการสอน หรือการนำเสนองานให้คนหมู่มากได้ดู"
คำกล่าวด้านบน หมายถึงสิ่งใด                                                   

ก.       จอ LCD                                                                                  .    โปรเจคเตอร์ 

.    ทีวีจอแบน                                                                              .    สแกนเนอร์

9.       CD-Write ของพี่เม้งมีรหัสลับบอกไว้ว่า 40 X 24 X 52 X  มันหมายความว่าอย่างไร

ก.      บันทึกลงแผ่นเร็ว  52 X , บันทึกซ้ำเร็ว 24 X , อ่านแผ่นเร็ว 40 X

ข.      บันทึกลงแผ่นเร็ว 24 X , บันทึกซ้ำเร็ว 40 X , อ่านแผ่นเร็ว 52 X

ค.      บันทึกลงแผ่นเร็ว 40 X , บันทึกซ้ำเร็ว 24 X , อ่านแผ่นเร็ว 52 X

ง.       บันทึกลงแผ่นเร็ว 52 X , บันทึกซ้ำเร็ว 24 X , อ่านแผ่นเร็ว 40 X

10.    ความเร็วในการอ่าน CD มีหน่วยเป็นอะไร

.    S                              .    M                                     .    X                                      .    XL

วิชา Internet

11.    http://www.itv.co.th./index.html      ส่วนนี้ รวมเรียกว่าอะไร

.    ISP                          .    FTP                                 .    URL                                .    CPU

12.    www.dow.edu     จากโดเมน 2 ระดับ .edu เป็นขององค์กรใด

ก.       องค์กรทหาร                                                                          .    สถาบันการศึกษา

.    องค์กรเอกชนที่แสวงหาผลกำไร                                         .    องค์กรที่ให้บริการเครือข่าย

13.    การโหลดเว็บเพจอีกครั้งเพื่อดูข้อมูลล่าสุด คลิกที่ใด

.                           .                                   .                                  .    

14.    E-mail ย่อมาจากอะไร

ก.       Electrical Mail                                                                      .    Expensive Mail

.    Education Mail                                                                     .    Electronic Mail

15.    Search Engine คืออะไร

ก.       การดาวน์โหลดไฟล์                                                             .    การโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต

.    ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต                                                                .    ส่ง E-mail

 

วิชา Microsoft Word

16.    ข้อใดเป็นการเรียงลำดับขั้นตอนการคัดลอกที่ถูกต้อง

ก.      ระบายข้อมูล à คำสั่งคัดลอก (Copy) à  คำสั่งวาง (Paste)

ข.      ระบายข้อมูล à คำสั่งวาง (Paste) à  คำสั่งคัดลอก (Copy)

ค.      คำสั่งคัดลอก (Copy)à ระบายข้อมูล à  คำสั่งวาง (Paste)

ง.       คำสั่งคัดลอก (Copy) à คำสั่งวาง (Paste) à ระบายข้อมูล

17.    ถ้าต้องการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์เฉพาะบางหน้า ควรพิมพ์ข้อความอย่างไร

.    1-3                          .    1,3                                   .    1 – 2 – 3                         .    1,2,3

18.    คำสั่งใดที่ ไม่ใช้ ในการเปลี่ยนข้อความ

.                                    .                                            .                                            .

19.    การสร้างตารางใช้คำสั่งใด

.    แทรก (Insert) à ตาราง (Table)                                       .    แทรก (Insert) à แถว (Row)

.    แทรก (Insert) à สดมภ์ (Column)                                   .    แทรก (Insert) à หน้า (Page)

20.    ชนิดของแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บใน Microsoft Word มีลักษณะเป็นอย่างไร

.    word.bmp              .    word.txt                          .    word.xls                         . word.doc

 

วิชา Microsoft Excel

21.    ลักษณะเด่นที่สุดของโปรแกรม Microsoft Excel คืออะไร

ก.       พิมพ์รายงาน                                                                          .    ทำตาราง

.    การคำนวณ                                                                             .    การวาดภาพ

22.    Work Sheet หมายถึงข้อใด

ก.       เอกสารแต่ละหน้าของหน้าต่าง                                            .    เอกสารทั้งหมดของหน้าต่าง        

.    เอกสารหน้าแรกของหน้าต่าง                                                               .    เอกสารเฉพาะหน้าที่กำลังทำงานอยู่

23.    ถ้าต้องการคำนวณตัวเลขในเซลล์  C1 ถึง C8 จะใช้สูตรว่าอย่างไร

ก.       =C1 + C8                                                                              .    =C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8

.    =(C1+C8)                                                                              .    =SUM(C1+C8)

24.                   เครื่องมือนี้มีไว้เพื่อใช้ทำอะไร

ก.       ปรับความกว้าง                                                                      .    ปรับความสูง

.    ปรับให้ข้อความอยู่ตรงกลาง                                                               .    ปรับทั้งความกว้างและความสูง

25.    ขั้นตอนแรกของการพิมพ์ข้อมูลลงในเซลล์ต้องทำอย่างไรก่อน

ก.       คลิกเมาส์ปุ่มขวา                                                                    .    คลิกเมาส์ที่เซลล์ที่จะพิมพ์แล้วลาก

.    กด Enter ก่อนพิมพ์                                                              .    คลิกที่เซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูล

 

วิชา Network

26.    การส่งสัญญาณจากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดมหาสารคามโดยวิธีใดที่คิดว่าเร็วที่สุด

ก.       ผ่านสาย Coaxial                                                                   .    ผ่านสาย Twisted pair (UTP

.    ผ่านสาย Fiber optic                                                              .    ผ่านดาวเทียม

27.    ข้อใดถูกต้อง

ก.      RJ-45 ใช้กับสายเคเบิลที่มีลวดทองแดง 4 เส้น ส่วน RJ-11 ใช้กับสายเคเบิลที่มีลวดทองแดง  8 เส้น

ข.      RJ-45 และ RJ-11ใช้ในการต่อเชื่อมเข้าสู่ อินเทอร์เน็ตได้

ค.      RJ-45 ใช้กับสาย Coaxial  ส่วน RJ-11 ใช้กับสายโทรศัพท์

ง.       ถูกทั้ง ข้อ ก. และข้อ ข.

28.    ข้อใดที่ทำให้  switch เด่นกว่า hub

ก.      switch มีราคาถูกกว่า hub

ข.      switch จะส่งข้อมูลไปยังเครื่องปลายทางเครื่องเดียวเท่านั้น

ค.      switch สามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะที่สุด หากเกิดปัญหาก็สามารถเลือกเส้นทางใหม่ได้

ง.       switch ไม่ต่างกับ hub เพียงแต่มีชื่อเรียก 2 ชื่อ

29.    หากพูดถึงในด้านเสถียรภาพแล้ว การเชื่อมต่อในลักษณะใดที่จะทำให้เครือข่ายมีโอกาสล่มน้อยที่สุด

.    bus                         .    ring                                 .   star                                   .    mesh

30.    ข้อใดกล่าวถึงขนาดของเครือข่ายได้ถูกต้องที่สุด

ก.      LAN  ถือได้ว่ามีขนาดใหญ่กว่า MAN

ข.      MAN  เป็นประเภทของเครือข่ายที่คลอบคลุมได้ทั้งทวีป

ค.      สามารถกล่าวได้ว่า MAN เป็นส่วนหนึ่งของ LAN

ง.       ระบบเครือข่ายที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตก็ถือว่าเป็น WAN

 

วิชา  Flash

31.    โปรแกรม Flash นั้น เป็นโปรแกรมที่ทำอะไร

ก.      เป็นโปรแกรมที่ใช้ดูหนังได้

ข.      เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ฟังเพลงโดยเฉพาะ

ค.      เป็นโปรแกรมที่ เอาไว้ ทำภาพเคลื่อนไหว animation ได้

ง.       เป็นโปรแกรมที่เอาไว้พิมพ์งานที่ดีที่สุดในขณะนี้

32.    เครื่องมือ    (Free Transform Tool) ใน tool bar นั้น มีไว้เพื่ออะไร

ก.       วาดรูปสี่แหลี่ยม                                                                    .    ย่อ ขยาย ขนาดของสิ่งที่ต้องการ

.    เอาไว้เลือกสีตามต้องการได้                                                 .    มีไว้ทำปุ่ม (button)

33.    สมมติว่า พี่เบิร์ด ทำ animation น้องแน็ท บนโปรแกรม flash  เสร็จแล้ว  และถ้าพี่ต้องการจะทดสอบดูการเคลื่อนไหว animation น้องแน็ท พี่เบิร์ดควรจะทำอย่างไร

ก.      คลิกที่ เครื่องหมายกากบาท ที่ด้านขวาบนสุดของโปรแกรม

ข.      อยู่เฉยๆ สัก 5 นาที ไม่ต้องทำอะไร เดี๋ยว น้องแน็ท ก็ขยับเอง

ค.      กด Ctrl + Enter  แล้วรอดูอย่างใจจดใจจ่อ

ง.       ร้องเพลง หนอนน้อย  แล้วน้องแน็ท จะเริ่มขยับตามจังหวะเพลง

34.   

panel align บนโปรแกรม flash ตามรูป มีความสามารถทำอะไรได้บ้าง

1.        

    

ก.       เลือกสี ได้ตามความชอบใจ                                                 .    วาดรูป ได้ทุกประเภท

.    สามารถ สร้าง กราฟ แผนภูมิได้ทุกรูปแบบ                        .    จัดตำแหน่งรูปบน Stage ให้อยู่ ตรงกลาง

ชิดซ้าย ชิดขวาได้

35.    คำสั่งในโปรแกรม flash อะไร ที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ ภาพพี่นุ่นวิ่งเป็นลิง วิ่งจากซ้ายไปขวาได้

ก.       Create Motion tween                                                           .    Create Lotion tween

.    Create Monkey tween                                                          .     ไม่ต้องใช้ เพราะพี่นุ่นก็วิ่งเป็นลิงอยู่แล้ว

 

วิชา  Dreamweaver

36.    การใช้โปรแกรม DreamWeaver ในการสร้างเว็บไซต์ ดีกว่าการพิมพ์ภาษา html เอง เพื่อสร้างเว็บไซต์ อย่างไร

ก.      ไม่ต้องนั่งพิมพ์ภาษา html เองให้เมื่อย

ข.      สะดวก รวดเร็ว ง่ายกว่าพิมพ์ภาษา html เองตั้งเยอะ

ค.      ไม่ต้องจดจำ code ต่างๆของภาษา html ก็สามารถมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้

ง.       ถูกทุกข้อ

 

37.    ปุ่ม  และปุ่ม  ใช้สำหรับทำอะไร

ก.       ใส่รูปภาพและใส่ตาราง                                                        .    ใส่วันที่และใส่ตาราง

.   ใส่ภาพ background และใส่ตาราง                                      .    ดูตัวอย่าง web ของจริง และใส่ตาราง

 

38.   

      จากภาพ ไฟล์ index.html , index2.html และ index3.html แตกต่างกันอย่างไร

 

ก.      อ้าว! จะให้เหมือนกันได้ไงล่ะพี่ ก็มันคนละไฟล์นี่

ข.      index.html ได้ทำการ save แล้ว ไฟล์อื่นๆยังไม่ได้ save

ค.      index2.html ยังไม่ได้ save ไฟล์อื่นๆ save แล้ว

ง.       index.html และ index2.html ได้ทำการ save แล้ว แต่ index3.html ยังไม่ได้ save

39.    น้องมีน เรียน Dreamweaver กะพี่ๆชมรมอินเทอร์เน็ตไม่รู้เรื่อง แต่มีใจรัก อยากจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง เลยลองมั่วดู โดยน้องมีนต้องการจะเปลี่ยนสี ขนาด และจัดชื่อตัวเองในหน้าโฮมเพจให้อยู่ตรงกลาง น้องมีนต้องเลือกสี ขนาด และการจัดตำแหน่งข้อความ จากส่วนใดตามลำดับ

.    1 , 2 , 3

.    2 , 1 , 4   

.    2 , 1 , 3

.    4 , 1 , 3

40.    น้องกว้างอยากจะลดขนาดรูปพี่นุ่นรูปนี้ให้เล็กลง (เพราะไม่สวย) โดยให้รูปนั้นยังคงมีสัดส่วนเท่าเดิม

ไม่เละไปกว่านี้ น้องกว้างต้องทำอย่างไร

ก.      เอา mouse ชี้ที่ปุ่มสี่เหลี่ยมสีดำตรงมุม จน mouse เปลี่ยนเป็นรูปลูกศร 2 หัว      แล้วลาก คราวนี้จะย่อจะขยายยังไงก็ไม่เละ

ข.      เอา mouse ชี้ที่ปุ่มสี่เหลี่ยมสีดำตรงมุม จน mouse เปลี่ยนเป็นรูปลูกศร 2 หัว        กดปุ่ม shift ค้างไว้ แล้วลาก คราวนี้จะย่อจะขยายยังไงก็ไม่เละ

ค.      ไม่สามารถเปลี่ยนขนาดของรูปได้ ต้องเลือกรูปที่มีขนาดพอดีกับที่ต้องการ

.    ลบรูปพี่นุ่นทิ้ง แล้วเอารูปพี่ฟางมาใส่แทน......เหอๆ สวยแน่ๆ ค่ะ

วิชา  Photoshop

 

41.    โปรแกรม Adobe  Photoshop เอาไว้ใช้ทำอะไรครับ

ก.      ใช้พิมพ์งานเอกสารทุกชนิด

ข.      ใช้ตัดต่อภาพยนตร์

ค.      ใช้ตกแต่งรูปภาพและแก้ไขรูปภาพ

ง.       ใช้คำนวณงานเอกสาร หรือ ที่เรียกว่า spread sheet

42.    ถ้าหากว่าน้อง ๆ จะออกแบบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย น้องจะเลือกใช้โปรแกรมอะไร เอาเป็นว่าพี่ต่อให้ก็ได้ 

ใช้ photoshop ไง  อ้าวแล้วเริ่มต้นใช้ยังไงนะ

ก.      file à new à เลือกขนาดของไฟล์ภาพ àok

ข.      folderà newà size of view à edit à ok

ค.      filterànewàfileà ok

ง.       ผิดหมดทุกข้อ

43.    การทำพระอาทิตย์อย่างง่ายที่สุดและมีความสวยงามควรทำตามขั้นตอนใด

ก.       filter à rander à lens flare                                           .    filter à combo à combrush

.    filled à random à lens blur                                        .    filled à lens blur

44.    เครื่องมือแสตมป์ (STAMP) เอาไว้ใช้ทำอะไร

ก.      ไม่ตอบ ปล่อยให้งง

ข.      ตอบก็ได้ เอาไว้ใช้ทำภาพให้ดูสว่างขึ้นไง เป็นไงอึ้งเลย

ค.      อะโด่ กระจิบมากข้อนี้ ก็เอาไว้ใช้ copy ภาพไปยังจุดที่เราต้องการไง

ง.       ใช้อะไรฟะ นึกไม่ออกโว้ย ….อ๋อนี่ไงใช้ทำให้ภาพดูเป็นตัวตลก

 

45.    ข้อใดถูกที่สุด

ก.       การขยายขนาดของของหน้าต่างงาน หรือพื้นที่ทำงาน ให้กด ctrl ค้างไว้ตามด้วยเครื่องหมายลบ

และพี่บลิวสุดยอดเลยอ่ะ

ข.       การเปลี่ยนพื้นหลังของรูปโดยการไล่สี ใช้เครื่องมือ gardian tool และ พี่บลิวน่ารัก

ค.       history สำหรับเก็บข้อมูลที่เราตั้งใจที่จะทำกับรูปภาพเอาไว้ล่วงหน้า และ พี่บลิวไม่น่ารัก แต่มีเสน่ห์

ง.        brush หรือ พู่กันสามารถขยายขนาดได้และมีเพียงลักษณะเดียว และ พี่บลิวก็งั้น ๆ อ่ะ แต่เราชอบนะ

 

วิชา Multimedia

46.    ประโยชน์ของ multimedia มีอะไรบ้าง

ก.      เสนอสิ่งเราให้กับผู้เรียน

ข.      บทเรียนมัลติมีเดีย

ค.      สร้างสื่อเพื่อความบันเทิง โฆษณา ประชาสัมพันธ์

ง.       ถูกต้องหมดเลย

47.    กราฟิก (graphic) มีหลายประเภท ได้แก่อะไรบ้าง

ก.       bitmap vector chip                                                              .    vector bitmap clipart hyperpicture

.    hyperpicture clipart vertex                                                 .    vertex vector clipart bitmap

48.    file format ของเสียง (sound) มีหลายหลากรูปแบบ ข้อใดไม่ใช่

.    .mp3                       .    .wav                 .    .mid                                .    .doc

49.    file format ของ video ข้อใดถูก

ก.       AVI (audio / video interleave)                                            .    MPEG (Moving Pictures Experts Group)

.    MOV (Quick Time)                                                               .     ถูกทุกข้อดีมั้ยนะ

50.    ข้อใดถูก

ก.      ระบบสายเคเบิลมีสองชนิดหลัก ๆ คือ สาย Fiber Optic และ สาย Coconut

ข.      UBC ใช้ความถี่ย่าน KU Band Digital

ค.      ผู้สอนวิชา Multimedia หน้าตาไม่ดี

ง.       ภาพยนตร์เรื่อง Finding Nemo คือ ประโยชน์จากการใช้ multimedia ในด้านกฎหมาย

 

วิชา  hardware

51.    หัวใจของคอมพิวเตอร์ คืออะไร

.    Keyboard              .    Monitor                           .    CPU                                .    RAM

52.    การ์ดจอ (VGA card) ควรเสียบลงบน slot ใด จึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

.    slot AGP                 .    Slot  TPI                         .    Slot  PCI                         .    เสียบได้ทั้งข้อ ก. และ ค.

53.    ถ้าน้องต้องการ copy แผ่น CD น้องจะต้องใช้ไดรฟ์ชนิดไหน

.    floppy drive           .    CD-RW drive                 .    CD-ROM drive              .    DVD drive

54.    ข้อใดผิด

ก.      power supply จะแปลงไฟบ้านจากกระแสสลับเป็นกระแสตรง

ข.      การแสดงผลบน monitor แบบ CRT ใช้การยิงแสงอิเล็กตรอนและเทคโนโลยีหลอดภาพ

ค.      RAM ที่ปัจจุบันนิยมมากที่สุดคือ DDR RAM

ง.       โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ตั้งอยู่ที่ จ.ขอนแก่น

55.    น้องคิดว่าได้อะไรจากการเรียนวิชา hardware

ก.      ได้เห็นหน้าหล่อ ของพี่เต้  หุหุหุ (^_^)

ข.      ได้เห็นและรู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายชนิด

ค.      ได้รู้จักซอฟแวร์เบื้องต้น

ง.       ไม่ได้อะไรเลย (~_~)

 

วิชา  HTML

56.    พี่เม้งสอนให้น้อง ๆ รู้จักภาษา html เพื่ออะไร

ก.      ไม่ทราบครับ / ค่ะ

ข.      เพื่อให้น้อง ๆ ได้รู้จักโปรแกรมการตกแต่งภาพ

ค.      เพื่อให้น้อง ๆ ได้รู้จักพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ง.       เอาไว้เป็นพื้นฐานในการสร้างเว็บไซต์ เพราะ html เป็นภาษาที่ใช้แสดงผลเป็นเว็บไซต์ได้

57.    สมมติว่าน้องคิม สร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา html เป็นของตัวเองเสร็จแล้ว และต้องการที่จะทำการ save เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นนี้ เพื่อที่จะดูการแสดงผลเป็นแบบเว็บเพจ น้องคิมจะต้องทำการ save ไฟล์ที่สร้างขึ้นนี้ โดยใช้นามสกุลของไฟล์ ว่าอย่างไร

.    .html                        .    .psd                                .    .jpg                                 .    .txt

58.    พี่เม้งอยากให้เว็บเพจแสดงผลคำว่า "ไอ้ตุ้ย" เป็นตัวอักษรสีแดง ขนาด 4 pixel และเป็นตัวอักษรแบบตัวหนา

พี่เม้งจะต้องใช้คำสั่งภาษา html ว่าอย่างไร

ก.      <b><font color = "red" size = "4">ไอ้ตุ้ย</font></b>

ข.      <font color = "red" size = "4"><b>ไอ้ตุ้ย</b></font>

ค.      <font  size = "4" color = "red"><b>ไอ้ตุ้ย</b></font>

ง.       ถูกทุกข้อ

59.    จากภาษา html ต่อไปนี้ มีจุดผิด กี่ตำแหน่ง

 

<html>

<head>

<title>Cybercamp 3</title>

</head>

<body>

<b>พี่ๆจากชมรมอินเทอร์เน็ต ลาดกระบังฯ น่ารักที่สุดเล้ยยยยย ^^</b>

</body>

</html>

 

 

.    0 ตำแหน่ง           .    1 ตำแหน่ง                      .    2 ตำแหน่ง                      .    4 ตำแหน่ง

60.    เราควรจะพิมพ์ภาษา html เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่โปรแกรมใด

ก.       Photoshop                                                                            .    Internet Explorer

.    Macromedia  Flash  MX                                                      .    notepad

วิชา สันทนาการ

61.    มะหมี่ใช้อะไรขูดมะพร้าว

ก.       กระต่าย                  .    เครื่องขูดมะพร้าว          .   ฟัน                                   .    ไม้ที่เอาไว้แหย่รูอ่ะ

62.    ถ้าโต๊ะสีเขียว ปากกาสีขาว กระดาษกาวสีฟ้า แล้วพี่ฟางสีอะไร

.    เขียว                        .    ขาว                                  .    ฟ้า                                    .    ดำ (แน่ ๆ)

63.    ถ้านกกระจอกเทศบิน โดยหันหัวไปทางทิศเหนือ แล้วถามว่า เท้าของนกกระจอกเทศจะชี้ไปทางไหน

.    ใต้                            .    ตะวันออก                      .    ลงพื้น                              .    ผิดทุกข้อ

64.    พี่นุ้ยกับพี่นัท เหมือนกันตรงไหน

.    เสียง                        .    หน้าตา                            .    ส่วนสูง                            .    ถูกทุกข้อ

65.    ตลอดทั้งค่าย พี่เบิร์ด (อ้วน) อาบน้ำกี่ครั้ง (อิงจากข้อมูลจริง)

.    8                              .    5                                      .    3                                      .    ไม่เคยอาบ

 

 

จบข้อสอบตอนที่  1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ตอนที่  2        ให้น้อง ๆ เขียนรายชื่อพี่ staff ทั้งหมดในค่ายนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถจำได้

                 

 

 

 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น