วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบตรงนิติศาสตร์

แนวข้อสอบตรงนิติศาสตร์

 

สอบตรงนิติมธ.'49

 

ช่วง เช้าเป็นกม. เรียงความ และ ย่อความ เขาจะเอาทุกอย่างมากองไว้ให้เรา เราแบ่งเวลาทำเอาเอง ให้ 3 ชม. (9.00-12.00 น.) ที่จำๆได้ก็มี

 

- ถามเกี่ยวกับลำดับชั้น กม.

- ข้อใดไม่ใช่นิติบุคคล ตาม ปพพ.

ก บริษัทมหาชนจำกัด

ข ห้างหุ้นส่วนสามัญ จำกัด

ค สมาคม

ง มูลนิธิ

- อายุความ มี กี่ปี

1 2 5 10 ปี (ตอบอะไรเนี้ย 10 ปะ?)

- อาณาจักร ไฮโซๆ ใน สมัยโบราณ ต่อมา ก็เสื่อม สลายลง แล้วยุโรปก็มามีบทบาทแทน

กรีก โรมัน อียิบ อีกช้อย จำไม่ได้แระ เราตอบโรมันละ

- ดอกผล มีอะไรบ้าง

ดอกผลธรรมดากับดอกผลนิตินัย

- ประมวลกฎหมายแรกของไทย (ที่เป็นไปตามอะไรก็ไม่รู้) คืออะไร

ไม่มั่นใจว่า กม.ลักษณะอาญา ร.ศ. 127 หรือ ว่า กม.ตราสามแม่ครัว เอ๊ย!...ตรา 3 ดวง (ล้อเล่นครับ คลายเครียด แฮะๆ)

-รัฐธรรมนูญ ปจจ. เปลี่ยนแปลงศาลอะไร

ศาลรัฐธรรมนูญ เปลี่ยนเป็น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปะ?

****จำได้แค่นี้แหละ ปีนี้ 20 ข้อนะ

ที่เหลือ จะเป็นแบบ ให้มาตรามา แล้วสมมติ เหตุการณ์มาให้เรา ตีความอะ

ตัวอย่าง (เราไม่พิมพ์มาตรานะ ขี้เกียจ)

นาง ก. ท้อง 3 เดือน อยากเอาลูกออก ต่อมา นาง ก. บอก นาง ข. ว่า ปวดหลัง ช่วยเหยียบให้หน่อย นาง ข. ก็ทำตาม ปลากฏว่า นาง ก. แท้ง

คำถาม ใครทำผิด กม.บ้าง

1.นาง ก 2. นาง ข 3. ทั้งคู่ 4. ไม่มีใครผิด

 

เรียงความ

หัว ข้อว่า "จงบอกคุณสมบัติที่ดีของนักกม.มา 3 ประการ " ให้เขียน ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ (เราเขียนไป 3/4 อะ ทำไม่ทัน) ควรทำอย่างน้อย 3 ย่อหน้า คือคำนำ เนื้อหา สรุป เนื้อหามีหลายย่อหน้าได้ เช่น

ประการแรก ซื่อสัตย์

ประการที่สอง เที่ยงธรรม

และประการสุดท้าย (อะไรดีวะ นึกไม่ออก - -')

 

ย่อความ

"ในหลวง กับเศรษฐกิจไทย" (ไม่มั่นใจนะ แต่ก็ประมาณนี้) 15 หน้ามั่ง จำไม่ได้ ย่อให้เหลือ ไม่เกิน 1 หน้า (เราย่อไป 11 บรรทัด) อย่าลืมเขียนหัวให้ถูกด้วยนะ แล้วก็เนื้อหาย่อความต้องย่อหน้าเดียวเท่านั้น ห้ามมีเครื่องหมาย วงเล็บ และ อัญประกาศด้วย

ข้อสอบเก่าบางส่วน

พี่ ได้มาจากรุ่นก่อนๆ เอาไปดูตัวอย่างก่อนละกัน ไม่มีขายที่ไหนไม่ต้องหาซื้อ ใครจะเอาไปอ่านก้อปริ๊นเอา ถ้าไม่ได้ก้อฝากเพื่อน น้องๆต้องcontactกันเองบ้างนะ พี่ส่งเมลให้ได้ไม่หมดหรอก บางคน้อเปิดได้ บางคนก้อไม่ได้ ไม่รุ้จาทามงายแล้วเหมือนกาน

นิติศาสตร์ Thammasat University

1.ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน

1.อังกฤษ แมกนาคาต้า 2.อเมริกา - the declaration of independence

3.ฝรั่งเศส- ภราดรภาพ เสรีภาพ เสมอภาค 4.เยอรมัน - the declaration of human right

2.ไทยเริ่มรับ กม. จากต่างประเทศ รัชกาลอะไร

3.ไทยใช้ กม.ต่างจากประเทศใด (1.ฝรั่งเศส 2.เยอรมัน 3.ญี่ปุ่น 4.ออสเตรเลีย)

4.สว.ทำอะไรไม่ได้

1.อภิปรายโดยไม่ลงมติ 2.เสนอชื่อตุลาการ ศาลรธน.

3.เสนอชื่อตุลาการศาลปกครอง 4.เข้าชื่อถอดถอน ส.ส.

5.กม.อาญามีกี่ภาค

6.หนี้ระงับเมื่อใด (เจ้าหนี้ตาย ลูกหนี้ตาย รับสภาพหนี้ แปลงหนี้ใหม่

7.เอ็ม เอาไม้กอล์ฟตีพีท เอินเป็นตำรวจมาจับเอ็มแล้วเจอคัดเตอร์ในกระเป๋า เอ็มสารภาพว่า หลังจากเอาไม้กอล์ฟตีพีทแล้ว จะเอาคัตเตอร์ทำร้ายอีกแต่โดนจับก่อน ถามว่า จะริบทรัพย์อะไรได้บ้าง

8.ก. เอาไม้ตีหมาของ ข. นาย ก. มีความผิดฐานใด

1.ทำร้ายร่างกายสัตว์ 2.ทำให้เสียทรัพย์

3.ทำร้ายร่างกายสัตว์และทำให้เสียทรัพย์ 4.ไม่มีความผิดฐานใดเลย

9.คำนวนภาษี/กำไรสุทธิ

10.ความหมาย + ลักษณะของลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้า

11.ลหุโทษคืออะไร

12.4 จว.ภาคใต้ที่ใช้กม.อิสลามคือจังหวัดอะไร

13.การยื่นอุทธรณ์ต้องยื่นภายในกี่วัน

14.ทนายแผ่นดินคือ

15.ข้อ สอบจะออกเรื่องโมฆะกับโมฆียะเยอะมาก โดยจะให้ตัวเลือกว่านิติกรรมใดเป็นโมฆะหรือโมฆียะและมีผลอย่างไรต่อนิติกรรม นั้น ถ้าเป็นโมฆะเพียงบางส่วน ส่วนไหนที่ยังมีผลสมบูรณ์

16.การลดโทษ เหตุยกเว้นโทษ

17.การรอลงอาญา

18อำนาจการใช้กม./การร่าง/ยกเลิก/กม.พิเศษยกเลิกกม.หลัก/ระยะเวลาการใช้กม.

19.เจตนา/ไม่เจตนา/ประมาท

20.มูลเหตุแห่งหนี้

21.พินัยกรรม+มรดก (ความสามารถในการรับมรดก)

22.สิทธิ+บทบาท+หน้าที่ของบุคคล/นิติบุคคล

23.การสืบสวน/สอบสวน ต่างกันอย่างไร ใครมีอำนาจกระทำการ

24.ตัวการ/ผู้ใช้/ผู้สนับสนุน

25.คุณสมบัติ+ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส.ส./ส.ว./บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ

26.การล้มละลาย

27.หน้าที่+ประเภทของศาล

28.การบังคับคดี/การฝากขัง

29.การศึกษาภาคบังคับ/พื้นฐาน

30.กม. เอกชน/มหาชน (ที่มีปัญหาส่วนใหญ่จะถาม1.วิ.แพ่ง *อาจารย์มธ.จะแบ่งวิ.แพ่งเป็นมหาชน* 2.กม.ระหว่างปท.แผนกคดีบุคคลเป็นกม.เอกชน )

1.นายก.ต่อยนายข.ฟันหัก 1ซี่ มีความผิดตามม.297 ที่ว่า " อันตรายสาหัสนั้นคือ

1.ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด เสียฆานประสาท

2.........

3.เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้วหรือ อวัยวะอื่นใด

4-6...........

7.ทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต

8.ทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วัน หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วัน"

ดังนั้นนายก.มีความผิดตามม.297หรือไม่เพราะ

ก.ไม่ผิดเพราะฝันไม่ใช่อวัยวะ

ข.ไม่ผิดเพราะไม่เข้าองค์ประกอบตามม.297

ค.ผิดเพราะฟันไม่สามารถงอกใหม่ได้

ง.ผิดเพราะเข้าองค์ประกอบตามอนุ7-8

 

ม.149 ให้คำนิยามของนิติกรรมว่า "การใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกม.และด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ" จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของ "การใดๆ"

ก.แดงละเมอหยิบเงินขาวไป500

ข.นักเรียนยกมือไหว้ครู

ค.พ่อยกกางเกงให้ลูก

ง.ไม่มีข้อใดถูก

2.ข้อใดคือความหมายของ "กระทำลงโดยชอบด้วยกม."

ก.ขาวทำพินัยกรรมยกที่ดินให้สุนัขตัวโปรด

ข.ส้มทำสัญญาจ้างน้อยให้ฆ่าใหญ่ โดยทำเป็นหนังสือสัญญา

ค.ปุ้ยเช่าตึกแถวมะหมี่เป็นเวลา 2เดือนโดยมิได้ทำเป็นหนังสือสัญญา

ง.ไม่มีข้อใดถูก

หัว ข้อเรียงความที่ผ่านมา จะให้เขียนประมาณ 3/4ของ a4 ขาดหรือเกินจะโดนหักคะแนน ส่วนใหญ่จะให้แสดงความคิดเห็น พยายามเขียนเป็นความเรียงอย่าเขียนเป็นข้อๆเด็ดขาด

1.นักกม.ที่รู้เพียงกม.เปรียบเสมือนช่างก่อสร้าง แต่นักกม.ที่รู้ในศาสตร์แขนงอื่นเปรียบเสมือนสถาปนิก

2.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสถาบันกวดวิชา และหากไม่มีสถาบันกวดวิชาจะมีผลอย่างไร

3.สิทธิของคนไข้ที่จะรับรู้ข้อมูลจากแพทย์

*ย่อความจะเป็นบทความทางกม.ของอาจารย์ในคณะจะให้ประมาณ 4-5 หน้าa4 ย่อเหลือ 1หน้า

*ความ ถนัดทางวิชาการ (ปีนี้มีคะแนน)ข้อสอบมี 5ตัวเลือก ให้เวลาน้อยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ มีไม่ถึง 40%ที่ผ่านส่วนนี้ ข้อสอบชุดนี้จะเป็นตัววัด Legal Mind ในเรื่องการตีความ

 

หัวข้อเรียงความ

 

* บทบาทของนักกฎหมายกับการแก้ปัญหาสังคม

 

* ท่านคิดว่าจะเป็นอย่างไร หากประเทศไทยไม่มีโรงเรียนกวดวิชา

 

* อาชีพนักกฎหมายที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝัน ( ให้เลือก ผู้พิพากษา ทนายความ อัยการ อาจารย์สอนกฎหมาย )

 

พี่แนะนำให้อ่านพวก quote คมๆ เกี่ยวกับกฎหมาย ความยุติธรรม ประชาธิปไตย ฯลฯ ตุนไว้เป็นเสบียง

 

อย่างน้อยนึกอะไรไม่ออกก็เขียนให้ดูมีอุดมการณ์ไว้ก่อน (วิชามารนะเนี่ย -*-)

 

 

ถ้า เขาถามความเห็นว่าคุณเห็นด้วยกับทางไหน อย่าแบ่งรับแบ่งสู้ ช่วงเนื้อหาอาจจะบอกทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ส่วนสรุปต้องฟันธงไปเลยให้ชัดๆว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

 

 

เขียนให้มีเหตุผล ตรงประเด็น ไม่ต้องชักแม่น้ำทั้งห้ามาจนหาแก่นไม่เจอ

 

พยายามย่อหน้าใหม่บ่อยๆ เพื่อแยกประเด็นให้เห็นชัดเจน แต่ละย่อหน้าควรมีเพียงประเด็นเดียว และเรียงลำดับความคิดให้ดี

 

 

ติดตามข่าวสารบ้านเมืองด้วย อ่านบทวิพากษ์วิจารณ์ทางวิชาการ สำนวนคมๆหรือแนวคิดแปลกๆดีๆจะได้ติดมาบ้าง

 

 

ฝึกเขียนบ่อยๆ เขียนให้ทันเวลา ไม่เน้นปริมาณ เน้นแต่สาระ

 

 

อืม..อะไรอีก? คิดไม่ออกและ - -"

ฝึกมากๆแล้วกันค่ะน้อง ฝึกหัวข้อยากๆไว้ก่อนเลย แล้วถ้ามาเจอหัวข้อง่ายกว่าที่เคยฝึกจะได้รู้สึกดีขึ้นหน่อย

 

 

ฝาก topic ให้ไปลองคิดฝึกเขียนเล่น

 

"หากทุกคนมีคุณธรรมในจิตใจ กฎหมายก็ไม่จำเป็น คุณเห็นด้วยหรือไม่"

 

"หากคุณเป็นทนายความ มีผู้กระทำความผิดมาจ้างว่าความให้ คุณจะรับว่าความให้เขาหรือไม่"

 

"คุณธรรมที่สำคัญของนักกฎหมายที่ดีมีอะไรบ้าง จงยกมา 3 ข้อ"

 

"คุณเห็นด้วยหรือไม่กับการรัฐประหาร เพราะเหตุใด"

 

"ทำไมคุณถึงอยากเรียนกฎหมาย"

 

"คุณเห็นด้วยหรือไม่กับกฎหมายห้ามทำแท้ง"

 

"คุณเห็นด้วยหรือไม่กับ หวยบนดิน โสเภณีบนดิน"

 

พี่แนะนำให้อ่านพวก quote คมๆ เกี่ยวกับกฎหมาย ความยุติธรรม ประชาธิปไตย ฯลฯ ตุนไว้เป็นเสบียง

 

อย่างน้อยนึกอะไรไม่ออกก็เขียนให้ดูมีอุดมการณ์ไว้ก่อน (วิชามารนะเนี่ย -*-)

 

 

ถ้า เขาถามความเห็นว่าคุณเห็นด้วยกับทางไหน อย่าแบ่งรับแบ่งสู้ ช่วงเนื้อหาอาจจะบอกทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ส่วนสรุปต้องฟันธงไปเลยให้ชัดๆว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

 

 

เขียนให้มีเหตุผล ตรงประเด็น ไม่ต้องชักแม่น้ำทั้งห้ามาจนหาแก่นไม่เจอ

 

พยายามย่อหน้าใหม่บ่อยๆ เพื่อแยกประเด็นให้เห็นชัดเจน แต่ละย่อหน้าควรมีเพียงประเด็นเดียว และเรียงลำดับความคิดให้ดี

 

 

ติดตามข่าวสารบ้านเมืองด้วย อ่านบทวิพากษ์วิจารณ์ทางวิชาการ สำนวนคมๆหรือแนวคิดแปลกๆดีๆจะได้ติดมาบ้าง

 

 

ฝึกเขียนบ่อยๆ เขียนให้ทันเวลา ไม่เน้นปริมาณ เน้นแต่สาระ

 

 

อืม..อะไรอีก? คิดไม่ออกและ - -"

ฝึกมากๆแล้วกันค่ะน้อง ฝึกหัวข้อยากๆไว้ก่อนเลย แล้วถ้ามาเจอหัวข้อง่ายกว่าที่เคยฝึกจะได้รู้สึกดีขึ้นหน่อย

 

 

ฝาก topic ให้ไปลองคิดฝึกเขียนเล่น

 

"หากทุกคนมีคุณธรรมในจิตใจ กฎหมายก็ไม่จำเป็น คุณเห็นด้วยหรือไม่"

 

"หากคุณเป็นทนายความ มีผู้กระทำความผิดมาจ้างว่าความให้ คุณจะรับว่าความให้เขาหรือไม่"

 

"คุณธรรมที่สำคัญของนักกฎหมายที่ดีมีอะไรบ้าง จงยกมา 3 ข้อ"

 

"คุณเห็นด้วยหรือไม่กับการรัฐประหาร เพราะเหตุใด"

 

"ทำไมคุณถึงอยากเรียนกฎหมาย"

 

"คุณเห็นด้วยหรือไม่กับกฎหมายห้ามทำแท้ง"

 

"คุณเห็นด้วยหรือไม่กับ หวยบนดิน โสเภณีบนดิน"

 

หนึ่งหน้าเอสี่ครับ ประมาน 20-25 บรรทัด

เวลาทำประมาณ 45 นาที กำลังดี

เผื่อแก้หรือเผื่อเวลาไว้ทำอันอื่นด้วย

 

คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบในแต่ละรายวิชา

1. วิชาความถนัดเชิงวิชาการ (Scholastic Aptitude Test-SAT)

มีค่าคะแนนทั้งหมด20 คะแนนโดยในตัวข้อสอบจะแบ่งเป็นส่วนๆดังนี้

1.1 ชุดจำนวน (5 คะแนน)

1.2 ชุดการใช้ภาษาไทย (10 คะแนน)

1.3 ชุดการใช้เหตุผล ( 5 คะแนน)

 

คำแนะนำ: หนังสือที่เกี่ยวกับข้อสอบSATนี้มีขายทั่วไปตามร้านหนังสือ

ให้น้องๆซื้อมาอ่านและพยามเน้นที่การทดลองทำข้อสอบด้วยตนเองบ่อยๆ

แต่ที่จริงพี่ว่าน้องไปหาซื้อหนังสือมาอ่านดูลักษณะข้อสอบให้คุ้นหน้าคุ้นตาหน่อยแล้ว

ก็ลองทำดู แต่ไม่ต้องไปเครียดกับมันมากเพราะคนส่วนมากก็งงกับข้อสอบเหมือนเรา

ทำไม่ค่อยได้กันหรอกในส่วนนี้ คะแนนจะวัดกันที่ส่วนกฎหมายกับภาษาอังกฤษมากกว่า

 

2. วิชาภาษาอังกฤษ

มีค่าคะแนน20 คะแนน

คำแนะนำ: ใหน้องๆฝึกฝนทักษะการอ่านเอาความ อ่านจับใจความสำคัญ และพยามรู้คำศัพท์

ให้ได้มากที่สุด เพราะถ้าไม่รู้คำศัพท์ก็หมดหวังที่จะอ่านรู้เรื่อง ข้อสอบเป็น passage ทั้งหมด

ไม่มี ไวยากรณ์เลย แต่น้องๆก็ควรจะรู้ gramma ไว้บ้างเพื่อช่วยในการทำความเxxxใจในการอ่าน

และที่สำคัญน้องๆต้องฝึกอ่านให้เร็วด้วยเพราะเวลาที่เขาให้มาเมื่อเทียบกับจำนวนข้อสอบเเล้วถือว่า

น้อยมากๆพยามอย่าใช้เวลาอ่านนานหรืออ่านหลายรอบ และสิ่งที่สำคัญมากอีกเรื่องคือเทคนิคใน

การเดาคำศัพท์ เพราะเมื่อถึงเวลาสอบจริงๆน้องจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถแปลคำศัพท์

ได้หมดบางตัวน้องต้องเดาความหมายเอง ซึ่งการเดาศัพท์เป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องฝึกฝนไม่ใช่เดากัน

มั่วๆ

 

3. วิชากฎหมาย

3.1 วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย (10 คะแนน)

3.2 วิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย (30 คะแนน)

คำแนะนำ: น้องๆจะเห็นได้ว่าวิชานี้เป็นวิชาที่มีค่าคะแนนสูงมากที่สุด สำหรับวิชากฎหมายก็ไม่มี

อะไรมากง่ายๆคือน้องๆต้องไปอ่านมาเยอะๆ โดยเน้นความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วๆไปข้อสอบออก

ไม่ลึกมากน้องไม่จำเป็นต้องอ่านให้ลึกแต่ให้อ่านมากว้างๆ และข้อสอบก็จะออกเรื่องความรู้รอบ

ตัวเกี่ยวกับกฎหมายด้วย น้องๆก็ต้องติดตามดูข่าวสารบ้านเมืองบ้าง

 

4. เรียงความ และ ย่อความ

เรียงความ10คะแนน ย่อความ10คะแนน

คำแนะนำ: เรียงความเขาก็จะมีหัวข้อมาให้เรา แล้วก็ให้เราเขียนเรียงความแสดงทัศนคติ

ของเราประมาณหนึ่งหน้า ก็ไม่ต้องคิดมากเขียนให้อ่านง่าย ภาษาสุภาพ สะอาด และที่สำคัญ

ต้องเขียนให้ได้สาระ อย่าวนไปวนมา

ย่อความเขาก็จะมีบทความที่มีความยาวมากๆประมาณ 10 หน้ามาให้เราย่อจับใจ

ความสำคัญให้เหลือหน้าเดียว โดยย่อความของเราก็จะต้องมีแบบของการย่อความที่ถูกต้อง

ขึ้นต้นการเขียนย่อความของเราด้วยโดยรูปแบบการย่อความที่ถูกต้องนั้นให้ไปถามที่อาจารย์

หมวดภาษาไทยได้ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น