วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

แบบฝึกหัดโมเมนตัม และการดล

1. วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ต้องมีปริมาณใดต่อไปนี้
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

2. การดลที่กระทำบนวัตถุหนึ่งจะมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณใดต่อไปนี้
…………………………………………………………………………………………………….

3.บอลลูกหนึ่งมวล 100 กรัม เข้ากระทบไม้ตีด้วยความเร็ว 25 เมตร/วินาที และกระดอนออกจากไม้ตีด้วยความเร็ว 40 เมตร/วินาที ในทิศตรงข้ามกับตอนเข้ากระทบ จงหาแรงเฉลี่ยที่ไม้ตีกระทำต่อลูกบอล ถ้าลูกบอลกระทบไม้นาน 1 มิลลิวินาที
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

 

4.วัตถุมวล 5 กิโลกรัม กำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ถูกทำให้เร่งด้วยความเร่ง 4 เมตร/วินาที2 ไปทางทิศใต้เป็นเวลา 5 วินาที โมเมนตัมของวัตถุก้อนนี้หลังจาก 5 วินาทีเป็นเท่าไร

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

 

5.วัตถุมวล 2กิโลกรัม กำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว 6เมตร/วินาที ถูกแรงกระทำสม่ำเสมอเป็นเวลา 0.2 วินาที ทำให้วัตถุมีความเร็ว 4.5 เมตร/วินาที ไปทางทิศตะวันตก จงหาโมเมนตัมของวัตถุที่เปลี่ยนไปในหน่วย นิวตัน . วินาที

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

 

6.แรงที่กระทำต่อวัตถุมีขนาดกี่นิวตัน

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

 

7.นราธรตบลูกเทนนิสที่กำลังลอยเข้าหาตัวในแนวระดับด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ให้สะท้อนกลับออกไปในแนวเดิมด้วยความเร็ว 30 เมตร/วินาที โดยลูกเทนนิสกระทบไม้นาน 0.02 วินาที ถ้าลูกเทนนิสมีมวล 0.1 ก.ก. จงหาขนาดการดลของลูกเทนนิส ในหน่วย นิวตัน.วินาที

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

 

8.แรงเฉลี่ยที่ไม้เทนนิสกระทำต่อลูกเทนนิสเป็นกี่นิวตัน

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

 

9.รถคันหนึ่งเริ่มเบรคขณะมีความเร็ว 20 m/s ถ้ารถวิ่งบนถนนระดับราบที่มี ส.ป.ส.ของความเสียดทาน m=0.50 รถต้องใช้เวลาเบรคนานเท่าไรจึงหยุด ใช้ g = 10 m/s2

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

 

10.รถราง 2 คัน มวล 10 เมกะกรัม และ 20 เมกะกรัม ต่อติดกันด้วยข้อต่อระหว่างตู้รถ และกำลังมีความเร็ว 108 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อเบรคทันทีทั้ง 2 คัน จะเกิดแรงเบรค 20 กิโลนิวตัน กระทำระหว่างล้อรถแต่ละคันกับราง จงหาเวลาที่รถใช้เบรคจนหยุด

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น