วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

Question Excerpt From ข้อสอบภาค ข และพลวัต

Q.1) ใครคือเลขาธิการ สพฐ. คนปัจจุบัน
ชินภัทร
Q.2) หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติฯมีกี่ข้อ
สามข้อพอละ
Q.3) ประเทศใดไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาเกียวโตในครั้งแรก
สหรัฐอเมริกา
Q.4) ผู้ใดเป็นผู้สรรหาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Q.5) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีบทบัญญัติบางประการจำกัดสิทธิ
เสรีภาพ แต่รัฐธรรมนูญ มาตราใดกำหนดให้กระทำได้
มาตรา 29,50
Q.7) การแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2009 ครั้งที่ 15 จัดที่เมืองใด

Q.8) แชมป์เอเชียวอลเล่ย์บอลหญิง ปี 2009 คือทีมใด

Q.9) ผู้เล่นทรงคุณค่า(MVP)ของทัวนาเมนท์วอลเล่ย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย
2009 คือใคร

Q.10) แชมป์หญิงเดี่ยว ยูเอส โอเพ่น 2009

Q.11) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใด
18
Q.12) ผู้ใช้อำนาจอธิปไตย คือ

Q.13) คณะองคมนตรีมีจำนวนกี่คน

Q.14) ผุ้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งองคมนตรีคือใคร

Q.15) คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญใหม่ มีจำนวนกี่คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น