วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

ใครคือเลขาธิการ สพฐ. คนปัจจุบัน

Q.1) ใครคือเลขาธิการ สพฐ. คนปัจจุบัน
A.
นายเฉลียว อยูเสมารักษ์
B.
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
C.
คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
D.
นายเสน่ห์ ขาวโต
Q.2) หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติฯมีกี่ข้อ
A.
1
B.
2
C.
3
D.
4
Q.3) ประเทศใดไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาเกียวโตในครั้งแรก
A.
สหรัฐอเมริกา
B.
ฝรั่งเศส
C.
อังกฤษ
D.
ญี่ปุ่น
Q.4) ผู้ใดเป็นผู้สรรหาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
A.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
B.
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
C.
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
D.
รมต.โดยความแนะนำของสภาการศึกษา
Q.5) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีบทบัญญัติบางประการจำกัดสิทธิ
เสรีภาพ แต่รัฐธรรมนูญ มาตราใดกำหนดให้กระทำได้
A.
มาตรา 28,51
B.
มาตรา 29,50
C.
มาตรา 30,52
D.
มาตรา27,49
Q.6) ข้อใดไม่ใช่แนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรา 22
A.
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
B.
ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้อย่างมีความสุข
C.
ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
D.
ผู้เรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
Q.7) การแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2009 ครั้งที่ 15 จัดที่เมืองใด
A.
ศรีษะเกษ
B.
หนานเหอ
C.
ฮานอย
D.
โตเกียว
Q.8) แชมป์เอเชียวอลเล่ย์บอลหญิง ปี 2009 คือทีมใด
A.
ไทย
B.
จีน
C.
ญี่ปุ่น
D.
เกาหลีใต้
Q.9) ผู้เล่นทรงคุณค่า(MVP)ของทัวนาเมนท์วอลเล่ย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย
2009 คือใคร
A.
ยู่หมิง - จีน
B.
นามิโอะ - ญี่ปุ่น
C.
ซอง ควาน - เกาหลีใต้
D.
อรอุมา สิทธิรักษ์ - ไทย
Q.10) แชมป์หญิงเดี่ยว ยูเอส โอเพ่น 2009
A.
วีนัส วิลเลี่ยม
B.
เซเรน่า วิลเลี่ยม
C.
มาเรีย ซาราโปว่า
D.
คิม ไคส์เรอร์
Q.11) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใด
A.
15
B.
16
C.
17
D.
18
Q.12) ผู้ใช้อำนาจอธิปไตย คือ
A.
ประชาชนชาวไทย
B.
ปวงชนชาวไทย
C.
พระมหากษัตริย์
D.
นายกรัฐมนตรี
Q.13) คณะองคมนตรีมีจำนวนกี่คน
A.
18
B.
19
C.
ไม่เกิน 18
D.
ไม่เกิน 19
Q.14) ผุ้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งองคมนตรีคือใคร
A.
ประธานรัฐสภา
B.
ประธานวุฒิสภา
C.
ประธานองคมนตรี
D.
ประธานสภาผู้อทนราษฎร
Q.15) คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญใหม่ มีจำนวนกี่คน
A.
35
B.
36
C.
ไม่เกิน 35
D.
ไม่เกิน 36
Q.16) การเลือกตั้ง สส หรือ สว ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีใด
A.
โดยตรง
B.
เปิดเผย
C.
โดยตรงและลับ
D.
เปิดเผยและลับ
Q.17) ณียุบสภาผู้แทนราษฎร ต้องกำหนดวันให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน
A.
30 วัน
B.
45 วัน
C.
60 วัน
D.
45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน
Q.18) สมาชิกภาพของ สว ที่มาจากการสรรหา เริ่มต้นขึ้นเมื่อใด
A.
วันสมัคร
B.
วันเลือกตั้ง
C.
วันที่ กกต. ประกาศผล
D.
วันรายงานตัว
Q.19) อายุของวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง
ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในกี่วัน
A.
30
B.
45
C.
ุ60
D.
90
Q.20) แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มีทั้งหมดกี่ด้าน
A.
ึ7
B.
8
C.
9
D.
10
Q.21) เจ้าของรางวัลกวีซีไรท์ ปี 52 คือใคร
A.
กฤษณา ไกรศิลป์
B.
อุเทน เหตระกูล
C.
อุทิศ เหมะมูล
D.
กฤษณา ไกรฤกษ์
Q.22) กีฬาชนิดใดที่ถูกบรรจุเข้าใหม่ในปี 2012
A.
มวยสากลหญิง
B.
กอล์ฟ ลีักบี้
C.
จัมเปอร์
D.
ถูกทุกข้อ
Q.23) นางงามจักรวาล ปี 2009 คือ
A.
สเตฟาเนีย เฟอนานเดช
B.
เฟอนานเดช สเตฟาเนีย
C.
พรีเซียรีส โพรซา
D.
รีสพรีเซีย ซาโพร
Q.24) ฉายา วอลเปเปอร์ เป็นฉายาของ
A.
สุเทพ เทือกสุบรรณ
B.
บรรหาร ศิลปอาชา
C.
เนวิน ชิดชอบ
D.
ศิริโชค โสภา
Q.25) วันปิยมหาราช ตรงกับวันใด
A.
21 ตุลาคม
B.
22 ตุลาคม
C.
23 ตุลาคม
D.
24 ตุลาคม
Q.26) เจ้าของที่ดิน สนามกอล์ฟอัลไพร์ คือ
A.
ยายเรียน
B.
ยายเลียบ
C.
ยายเพียบ
D.
ยายเฉียบ
Q.27) ข้อใด ไม่ใช่ โรงเรียนรูปแบบใหม่
A.
โรงเรียนดีใกล้บ้าน
B.
โรงเรียนวิถีพุทธ
C.
โรงเรียนเพื่อนเด็ก
D.
โรงเรียนหลายภาษา
Q.28) ข้อใดเป็นเป้าหมายการปฎิรูปการศึกษารอบสอง
A.
คุณภาพ โอกาส การมีส่วนร่วม
B.
คุณภาพ โอกาส ประสิทธิผล
C.
คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
D.
คุณธรรม คุณภาพ การมีส่วนร่วม
Q.29) ข้อใด ไม่เข้าพวก
A.
พรรคชาติไทย
B.
พรรคภูมิใจไทยชาติพัฒนา
C.
พรรคเพื่อแผ่นดิน
D.
พรรคประชาธิปัตย์
Q.30) เหตุการณ์สลายการชุมนุม เมื่อ 7 ตุลาคม 2551เกี่ยวข้องกับมาตราใด
A.
154
B.
155
C.
156
D.
157

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น