วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2554

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ถ้าถึงขั้น .....มีการเปรียบเทียบ
แสดงว่า ผมอ่านเยอะแล้วใช่ไหมครับ
หรือยังไง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น