วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

อายุของวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในกี่วัน

อายุของวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในกี่วัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น