วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เตรียมตัวสอบตำรวจปี 54

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ
ตอนแรกว่าจะลงแนวข้อสอบให้หลังสอบเสร็จ แต่กลัวว่าจะช้าเกินไป
ก็เลยย้ายบทความของเดือนกุมภาพันธ์ 2553 มาให้น้องๆ ดาวน์โหลดไปอ่านก่อน
แล้วจะมาลงข้อสอบเพิ่มเติมภายหลังนะคะ


แนวข้อสอบตำรวจรวมฮิต 1 ดาวน์โหลดแนวข้อสอบตำรวจรวมฮิต 1

แนวข้อสอบตำรวจรวมฮิต 2 ดาวน์โหลดแนวข้อสอบตำรวจรวมฮิต 2

ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (25
ข้อ).zip ดาวน์โหลดแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกฯ สารบรรณ

ภาษาไทย (25 ข้อ).zip ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และ กฏ ก.ตร. (25 ข้อ).zip ดาวน์โหลด
พ.ร.บ.ตำรวจ พ.ศ.2547

พรก.ว่าด้วย.....บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (15 ข้อ).zip ดาวน์โหลด
พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ.zip
ดาวน์โหลดกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

ข้อสอบอนุกรม.zip ดาวน์โหลดข้อสอบอนุกรม

ประกาศสอบตำรวจ ปี 53 ภ.5 ดาวน์โหลดประกาศสอบตำรวจ

ธรรมะ ดาวน์โหลดธรรมะ

จริยธรรม พ.ศ.2550 ดาวน์โหลดจริยธรรม พ.ศ.2550

จริยธรรม ดาวน์โหลดเนื้อหาจริยธรรม

มีน้องสาวใจดีคนหนึ่ง ส่งไฟล์ตารางคิดคะแนนมาให้ สำหรับเพื่อนๆ และน้องๆ
ในบล็อก เพื่อคิดคะแนนว่าข้อสอบที่เราทำไปนั้นผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ในแต่ละภาคหรือไม่ พี่ปอยต้องขอโทษด้วยที่จำชื่อน้องสาวใจดีคนนั้นไม่ได้
หากน้องได้มาเยี่ยมบล็อก ก็กรุณาแนะนำตัวด้วยนะคะ ดาวน์โหลด
ตารางคิดคะแนน

แนวข้อสอบไมโครซอฟต์เวิร์ด จากเว็บ www. tanti.ac.th/Com-tranning/Online
Word ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ Microsoft Word

แนวข้อสอบ Microsoft Excel แนวข้อสอบนี้ได้มาจากเว็บ http://
kruchan.tanti.ac.th/excel/testexcel.html ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ
Microsoft Excel

แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint แนวข้อสอบนี้ได้มาจากเว็บ http://
kruchan.tanti.ac.th/powerpoint/testppt.html ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ
Microsoft PowerPoint

แนวข้อสอบ Internet รวบรวมจากเว็บ http://
61.7.157.234/pornsak/test_com/101.htm และ
http:// ruworld.igetweb.com/index.php?mo=5&qid=217680 ดาวน์โหลด

1 ความคิดเห็น:

  1. การเปิดสอบตำรวจปี 2555 จะเริ่มเมื่อไหร่ พอจะทราบหรือจะหาข้อมูลได้ที่ไหน? แล้วพอจะมีแนว ข้อสอบตำรวจ สายปราบปรามด้วยหรือเปล่าครับ

    ตอบลบ